Üdvözöljük a helytortent.com papírrégiségek oldalán

Fotó

1 - 10 | összes: 45

Oldal:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Rács  Lista 

/ oldal
Emelkedő irány beállítása
 1. PEST 1865. cca. Simonyi : Ismeretlen hölgy, régi visit fotó / Simonyi : unknown lady vintage visit photo

  PEST 1865. cca. Simonyi : Ismeretlen hölgy, régi visit fotó / Simonyi : unknown lady vintage visit photo

   
   
  Aktuális ár: 6200 Ft
  Aktuális nyertes: Forte
   
 2. PEST 1860-63. cca. Huber Ida opera énekesnő 1836-1869 visit fotó / Ida Huber opera singer 1836-1869 visit photo
 3. PEST 1860-65. Simonyi : Hollossy Kornélia 1827-1890 örmény származású magyar opera-énekesnő "a magyar csalogány" visit fotó / Simonyi: Kornelia Hollossy 1827-1890 Armenian Hun. opera-singer visit photo
 4. POZSONY 1860-70. Louis Henri : Ismeretlen férfi,kutyával, ritka visit fotó / Louis Henre : unknown man, dog rare visit photo
 5. PEST 1860. cca. Mayer Gy Fényképíró: ismeretlen fiúk, régi visit fotó / Mayer Gy. Photographer : unknown vintage visit photo
 6. 1870. cca. Anton Grigorjevics Rubinstejn 1829-1894. Zeneszerző,karmester visit portré / Anton Grigorjevics Rubinstejn 1829-1894 composer conductor visit portrait
 7. PEST 1865-70. Strelisky : Adelina Patti 1843-1919. Opera énekesnő , ritka visit fotó / Strelisky : Adelina Patti 1843-1919 Opera singer rare visit photo
 8. PEST 1870. cca. Borsos J: Szerdahelyi Kálmán 1829-1872. Színész, 1848-1849-ben Szabadságharcos honvéd, ritka visit fotó / Borsos J : Kálmán Szerdahelyi 1829-1872 actor 1848-1849 freedom fighter home guard rare visit photo
 9. BÉCS 1870. Adéle : Clara Ziegler 1844-1909. Német színésznő ,opera énekes visit portré / VIENNA 1870 Adéle : Clara Ziegler 1844-1909 German actress opera singer visit portrait
 10. BÉCS 1865. cca. Mietke& Wawra : Bettelheim Karolina 1845-1925. Színésznő,opera énekes , Goldmark tanítvány, ritka visit fotó. (Faust : Martha) / VIENNA ca 1865 Mietke & Wawra: Bettelheim Karolina 1845-1925 actress opera singer rare visit photo

  BÉCS 1865. cca. Mietke& Wawra : Bettelheim Karolina 1845-1925. Színésznő,opera énekes , Goldmark tanítvány, ritka visit fotó. (Faust : Martha) / VIENNA ca 1865 Mietke & Wawra: Bettelheim Karolina 1845-1925 actress opera singer rare visit photo

   
  Gomperz Bettelheim Karolina, ki 1845. junius 1-én Budapesten született. Művészi kiképeztetését Bécsben nyeré, hová szülei alig egyéves korában átköltözködtek. Goldmark Károlytól, a »Saba királynője« érdemes szerzőjétől oktatást nyert a zongorajátékban, és oly előmenetelt tett abban, hogy mint nyolczéves gyermek képes volt tanitóját egy violin-piéceben kisérni a nyilvánosság előtt. Korán rendkivül szép és terjedelmes contre-alt hangot árulván el, annak további kiképzése végett átadatott a jelenleg is Bécsben működő Laufer énektanárnak. 1860. január 13-án lépett fel először a nyilvánosság előtt, egy Goldmark által rendezett hangversenyben; már ily fiatal korában is erőteljes és fölötte sajátságos egyéniség nyilvánult játékában, melylyel átalános érdeklődést keltett. Nehány hónappal később, 1860. május 13-án Gluck »Iphigenia«-jában, a papnő kicsiny, de veszedelmes szerepében lépett a bécsi cs. k. udvari operaház szinpadára, és fényes sikert aratott. E harmatszerü gyöngéd ifju hang, megható mély Zs1dó nők. II. 13 é szinezetü timbrejével, minden szivet meghóditott. Egyszerre pozicziót szerzett magának, és ettől fogva gyorsan haladt előre a legmagasabb szerepkörig, melyet dicsőségesvn megtartott 186o-tól 1867-ig. Csaknem férfias erélyességü erőteljes természete, élénk alakitó fantáziája, gazdag és bensőségteljes mély kedélye, alapos zenei képzettsége, bájos megjelenése és nagy szinészeti tehetsége, oly éles kinyomatu jellemek ábrázolására is képessé tevék őt, minő : Zelika, az »Afrikai nő«-ben, melynek Bécsben első és felülmulhatatlan ábrázolója volt; Fides, a »Prófétá«- ban, és Azucena a »Trovatore«-ban. De kitünő szinpadi tehetségénél fogva oly látszólag csekély szerepekből is, mint az »Ezred leánya« marquis- nője, a »Fekete Domino« Borbálája és a »Wind- sori vig nők« Ford asszonya, valódi művészi alakitásokat tudott teremteni. Egyaránt kitünő a dalban és az oratoriumban, mindeniket styl szerüen és lélekteljesen tudja előadni. Rövid művészi pályáján mindig ujabb babérokat aratott. 1863. deczember 25-én a lipcsei hires ruhacsarnok-hangversenyek (Gewandhaus- Goncert) egyikében lépett fel, két nappal utóbb pedig az ottani kamarai zeneestélyeken mint zongoraművésznő. Brémában Schumann Klára asszonynyal együtt működött egy nagy hangversenyben. Hallgatunk Boroszlóban, Majna melletti Frankfurtban, Gráczban és más városokban .^.tjm. dOGBRíjH tartott vendégszerepléseiről, és közreműködéséről a Braunschweigban, Hamburgban, Aachen- ban és több baráti társaskörben Bécsben tartott zeneünnepélyekben; mindig és mindenütt, de különösen Londonban, hol három egymásután következő évben énekelt a nagy olasz operánál, nagy diadalokat aratott. Bettelheim Karolina kisasszony a bécsi kö- sönségnek s a császári udvarnak, különösen Zsófia főherczegasszonynak régtől fogva ked- vencze, több udvari hangversenyhez meghivatott, és csakhamar cs. k. kamarai énekesnő czimet kapott. 1867. julius 14 én megvált a szinpadtól, és nőül mTovábbi információk
   
  Aktuális ár: 3000 Ft
  Aktuális nyertes: DLC
   

1 - 10 | összes: 45

Oldal:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Rács  Lista 

/ oldal
Emelkedő irány beállítása