Üdvözöljük a helytortent.com papírrégiségek oldalán

Papírrégiség

1 - 10 | összes: 24

Oldal:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Rács  Lista 

/ oldal
Emelkedő irány beállítása
 1. NAGYKANIZSA 1934. Nagy-Magyarország Emlékmű fotós képeslap, hátoldalon az adományozó, Schless István sk. soraival ! RR!

  NAGYKANIZSA 1934. Nagy-Magyarország Emlékmű fotós képeslap, hátoldalon az adományozó, Schless István sk. soraival ! RR!

   
  Schless István (Nagykanizsa, 1885. november 8. – Bécs, 1962. december 23.) méltatlanul elfelejtett Európa-hírű magyar feltaláló. Bár találmányai számát nem ismerjük, tény, hogy munkásságának megbecsültsége a 20. század elején olyan nagy volt, hogy hatalmas vagyonra tett szert általa. Találmányai nagy részét az első világháborúban hadi célokra használták Schless István, a Nagy-Magyarország-emlékmű adományozója Nagykanizsán született 1885. november 8-án, a Schless család negyedik gyermekeként. Apja könyvkötőmester volt, és fivérei is fiatalon nevet vívtak ki maguknak a kanizsai könyvkötőiparban. Tanulmányait a család ellenkezése ellenére Debrecenben folytatta. Később a Felvidékre költözött, ahol a kralováni Cementgyár és Mészművek gyárigazgatójaként dolgozott. Később a pilseni Skoda gyár alkalmazottja lett. Az összeomlás után, 1918-ban a csehek felgyújtották lakását, vagyonából kiforgatták. Menekülnie kellett, ezért visszaköltözött Nagykanizsára. A városban a proletárdiktatúra nem tudott munkát adni az embereknek. Schless István látta, hogy ügyes szervezéssel a város összes építőszakmához tartozó munkanélkülijét foglalkoztatni lehetne. Építőipari szövetkezetet hozott létre, ahol egy hét múlva már 25 tisztviselőt és 400 munkást foglalkoztatott. Ennek köszönhetően mintegy 60 családnak sikerült megoldania lakásgondjait. Építőszövetkezeti működése nem tartott sokáig, mert feljelentették az Országos Munkaügyi Népbiztosságnál, hogy a szövetkezet nem kommunista alapon működik, és ezért forradalmi törvényszék elé akarták állítani. Ekkor teljesen visszavonult mindentől. Pénze elfogyott, a bankbetétet a kommunisták lefoglalták. Mivel sem kommunista, sem szakszervezeti tagsági igazolvánnyal nem rendelkezett, ezután sem üzletben sem vendéglőben nem kapott élelmet. Kénytelen volt külföldre költözködni. Mint édesapja után osztrák állampolgár, a kommunizmus alatt is utazhatott a határon át, így ideiglenesen Bécsben talált otthonra. A kommün bukása után 1919 augusztusában még hazatért, majd szeptember közepén végleg Ausztriába, a Salzburg melletti Grödig-be, majd Anif-ba költözött. Schless István Ausztriában találmányai értékesítéséből élt, abból szerezte vagyonát. Szabadalmai a világ 16 országában gyümölcsöztek, Amerikától Norvégiáig, természetesen idegen valutában. A Nagy-Magyarország-emlékműre felajánlott 25 000 pengő is egy építőipari szabadalom svájci eladásából származott, amit hazájához való hűséges ragaszkodása jeléül ajánlott fel Nagykanizsának. Az Európa-szerte ismert nevű feltalálót 1935-ben, Ausztriában nemzetközi bonyodalmak előidézésével vádolták meg, amiért, mint osztrák állampolgár vagyonából irredenta jellegű szobrot emeltetett magyar földön. A pereskedésben elvesztette mindenét, így Németországban (Ulmban, majd Berlinben) teljesen újra kellett kezdenie élete anyagi megalapozását. Svájci és holland tőkecsoportok karolták fel, látva hatalmas szellemi tőkéjét. Az 1950-es években Bécsbe költözött második feleségével, Gerta asszonnyal. Az utolsó életjelet 1959-ben adta magáról. Halálának időpontja és sírjának helye nem ismert. További információk
   
  Aktuális ár: 5000 Ft
   
 2. VASZARY János festőművész 1867- 1939. Érdekes autográf levele Az Országos Képtárhoz,egy Murillo kép másolása ügyében! érdekes , ritka darab!
 3. ZICHY Mihály festőművész álta sk. aláírt "egyezmény" az Arany balladáihoz készített összes album lap eladásáról az Országos Képtár számára! Igen ritka és érdekes művészettörténeti dokumentum!
 4. Zsilvölgyi Sport Almanach 1939. Ritka kiadvány sok fotóval! 158. lap. Phönix nyomda Arad. / Sports Almanach of Zsil-Valley 1939 rare issue with lots of photos! 158 pages by Phönix printing house of Arad
 5. A SZERETFALVA-Dédai vasút 1941-1942. Ritka kiadvány, fotókkal, szép állapotban! / SZERETFALVA-Déda railway 1941-1942 rare issue photos, in nice condition!

  A SZERETFALVA-Dédai vasút 1941-1942. Ritka kiadvány, fotókkal, szép állapotban! / SZERETFALVA-Déda railway 1941-1942 rare issue photos, in nice condition!

   
  Bp.], é.n. [194?.] (Atheneum). 8 + 32 t. A Magyar Királyi Államvasútak igazgatóságának megbízásából építették: Csengery és Pallay és vitéz Zilahi-Balogh Gyula vasútépítési vállalat, Palatinus R.T., Rozsnyay György és Széchy Endre okl. mérnökök, Rusz és Kenderessy okl. mérnökök, Hann Ferenc épitészmérnök és iparostársai, Saurer László okl. gépészmérnök, Magyar Királyi Állami vas-, acél- és gépgyárak. Kiadói, haránt alakú, illusztrált, gerincén zsinórfűzött papírborítóban. Jó állapotú. 170×240 mm. További információk
   
  Aktuális ár: 5000 Ft
   
 6. Superfine Needles for Art Work / Varrótűtartó , dekoratív originál századfordulós darab
 7. BUDAPEST 1893. Budapesti Honvéd Gyalogezred, dekoratív Végelbocsátó-levél szép állapotban / BUDAPEST 1893 Homeguard Infantry Batallion of Budapest, decorative discharge letter in nice condition
 8. cca 1930 Gyermek posta, gyerekjáték, különféle játék okmánytípusokkal,kelékekkel, eredeti dobozban! Ritkaság! / ca 1930 toy post office for children with accessories and various toy document in original box! rare!
 9. BUDAPEST 1893. Haas Fülöp és Fiai dekoratív céges számla az Országos Képtár részére kiállítva ( a hátoldalon egész oldalas fametszet a Gizella téri Haas palotáról! Itt volt a Millenniumi Kiállítás jegypénztára) / VIEW DESCRIPTION
 10. MISSURAY-KRÚG LAJOS A Nyugatmagyarországi felkelés 1938. 334l. fotókkal, vászon átkötésben. Ritka!

1 - 10 | összes: 24

Oldal:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Rács  Lista 

/ oldal
Emelkedő irány beállítása